MİSYON

Afet ve acil durum anında soğukkanlı şekilde cevap verecek, olağanüstü durumlarda çözümleme yapabilecek, her türlü toplumsal olaya duyarlı bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygı gören, yüksek eğitim kalitesine sahip, ülkemize özellikle afet ve acil durum anında faydalı olabilecek, bilimsel gelişmeyle birlikte kendini her daim yetiştirebilen, toplum sağlığına duyarlı, toplumsal sorunlara çözüm odaklı, ahlaki değerlere bağlı bireyler yetiştiren bir program oluşturmak.